Ergebnisse 2015/2016 DEM/SEM/BEM/KEM

Sachseneinzelmeisterschaften 2015/2016

11. Platz Altersklasse U12

Trung Hieu Nguyen

 

8. Platz Altersklasse U14

Elias Fischer


Bezirkseinzelmeisterschaften 2015/2016

4. Platz Altersklasse U12

Trung Hieu Nguyen

 

Vizebezirksmeister Altersklasse U14

Elias Fischer


7. Platz Altersklasse U14

Moritz Eidam


Kreiseinzelmeisterschaften 2015/2016

2015-KEM-01Tim, Moritz, Georg und Elias

 

Kreiseinzelmeister Altersklasse U14

Elias Fischer


Vizekreismeister Altersklasse U14

Moritz Eidam


4. Platz Altersklasse U14

Tim Rost

 

Vizekreismeister Altersklasse U14

Georg Völker